Denna artikel innehåller reklam

Tråkigt. Något annat kan man inte säga om problem med avloppet i villan. Läckor, mystiska stopp, skumma dofter. När olyckan är framme ringer vi rörmokaren med en suck. Vad kommer det att kosta? Vad döljer sig egentligen under marken? Måste vi riva hela huset nu? Bättre än att vara efterklok är att regelbundet unna villan en professionellt utförd rörinspektion.
Det finns ett sätt att undvika de här tråkiga situationerna och samtidigt ta kontroll över sitt avloppssystem. För precis som det mesta här i villalivet kommer man undan med en mindre kostnad över tid om man tänker långsiktigt.

– En kontroll lite då och då är en stor fördel för att undvika problem. Som villaägare ansvarar man ju för en stor del av sitt avlopp själv – det gäller att förekomma så att det inte uppstår svåra skador i avloppet som kan leda till driftstörningar, sättningar i trädgården och annat.

Råttor och rotpaket

Detta säger Andreas Heinerborg, som är auktoriserad rörinspektör på Solna Röranalys. Han och hans kollegor är väl medvetna om att villaägares intresse för avlopp är svalt.

Man vill inte tänka på det i onödan, och man förutsätter att det ska fungera. Men många allvarliga skador går att förebygga.

– Ett vanligt fel i villaavlopp är att buskar och träd börjar leta sig in med rötter i avloppet. Har det väl börjat går det relativt fort och växer till ett stort rotpaket som både är svårt och dyrt att avlägsna.

– Äldre villor har ofta gamla gjutjärnsrör som ligger i bjälklaget eller bottenplattan. De vittrar sönder med tiden, då kan det bli vattenskador och råttor kan ta sig ut i husgrunden.

– Rostangrepp är de vanligaste symptomen vi hittar. Det kan vara sprickor, sättningar både i och under huset och på tomten. De tenderar att bli värre med tiden.

Inspektion med kamera

Andreas Heinerborg rekommenderar alla villaägare att låta göra en rörinspektion en gång vart tionde år, samt en underhållsspolning var sjunde år.

– Vi går in i avloppet med avancerad kamerautrustning, allt som kameran ser spelas in och efter det kan vi göra en analys. Man får ett inspektionsutlåtande och det filmade materialet. Vi skriver alltid till vanliga, generella rekommendationer och speciella om vi har upptäckt något särskilt.

www.solnaroranalys.se