House Magazine

Om Magasinet

House Magazine är ett exklusivt hus- och livsstilsmagasin som riktar sig till villaägande höginkomsttagare mellan 30–60 år. Här presenteras det senaste på marknaden inom inredning och villaliv, gastronomi, resor, fritid och kultur. Huvudsyftet med House Magazine är att bidra med inspiration och nya idéer vad gäller läsarnas livsstil och tankar kring det egna husets exteriör och interiör. Läsarens ombyggnadsidéer ska ha mycket gemensamt med magasinets innehåll.

En högt taxerad förvärvsinkomst särskiljer våra läsare från målgruppen för många andra liknande medier. Genom ett innehåll som håller hög standard och faller inom målgruppens intresseområden, samt en väl genomtänkt visuell utformning, förmedlas en känsla av exklusivitet.

Varmt välkommen till House Magazine!

Läs senaste magasinet på här.


Vill du komma i kontakt med redaktionen eller vill annonsera på House Magazine?

Sebastian Lundborg, Ansvarig Utgivare
Sebastian.lundborg@humanperformance.se

House Magazine produceras av:

Human Performance AB
St. Eriksgatan 60B
112 34 Stockholm