Denna artikel innehåller reklam

För den som önskar ta sig ut i landet under sommaren, andas frisk luft och kanske till och med få hjälpa till att ta hand om djuren på en riktig bondgård finns det något för alla. Runt om i Sverige har Bo på Lantgård alla möjligheter att erbjuda en fin upplevelse. 

Bo på Lantgård är en intresseförening med ett 100-tal medlemsgårdar som förmedlar boende i gårdsmiljö över hela landet. På föreningens hemsida hittar man många olika gårdar i olika delar av landet. 

Jan Jeppsson, ordförande i föreningen berättar om Bo på Lantgårds koncept. 

– Det är stor variation bland gårdarna och varje boende är en unik upplevelse i sig, berättar Jan. Dessutom har alla våra medlemsgårdar lite olika inriktningar. På vissa finns gårdskafé eller butik, några specialiserar sig mot fiske och andra bjuder in sina gäster till att komma nära djurens värld. Det är småskaligt och det är vår styrka också. Man bedriver inte storskalig turistverksamhet utan det är mer en upplevelse av lugn och harmoni för de vuxna samtidigt som det erbjuder barnen möjligheten att träffa djur och uppleva  andra aktiviteter i naturen. Dessutom kvalitetssäkrar vi alla våra boenden. 

I själva konceptet med att bo på lantgård har det länge varit människan och naturen som har stått i fokus och med en omsorg om svensk landsbygd och dess miljö. Där också det mänskliga mötet har fått spela stor roll. 

– Man kan ju säga att vår styrka är den personliga kontakten, även om man inte är med och deltar i verksamheten på gården, så har man ändå nära kontakt hela tiden. Vilket kanske inte alltid är så vanligt på större turistmål. Här känner man att man har en direktkontakt med värden.

En barnfamilj som flera gånger har bott på lantgård med fokus på jordbruk över åren beskriver sin upplevelse:

– Det som är så härligt med Bo på Lantgård är att ens egen klocka ställs enligt bondgårdens rytm. Våra barn skulle inte missa matningen av djuren för allting i världen. Därefter utforskar vi skogen eller sjön. Dagarna bara flyter och man är lycklig.

På senare tid har man också valt att utarbeta en tydligare hållbarhetspolicy för alla sina medlemsgårdar. Man vill att gästerna ska känna en trygghet i att det är miljövänligt men även att det finns andra hållbarhetsaspekter som t ex etik och frågor kring resande som föreningen Bo på Lantgård vill lyfta fram.

– Själva huvudmålsättningen för hållbarhetsarbetet är att utveckla ett hållbarhetssystem så att omvärlden ser Bo på Lantgård som ett självklart alternativ när det gäller hållbara semestermål. Vi har själva sett att en kärngrupp i många år har varit barnfamiljer och det finns ett värde och en hållbarhetsaspekt i att lära kommande generationer om livets kretslopp på gården. Det finns så mycket fint man kan få med sig av ett besök på en av våra gårdar, avslutar Jan.

Läs mer på www.bopalantgard.se