Denna artikel innehåller reklam

För många barn och unga av idag snurrar tillvaron snabbt. Telefoner blippar, smarta skärmar pockar på uppmärksamhet och datorer på skoltid konkurrerar snabbt ut upplevelser i natur och vid hav. Det är inte så konstigt, ganska självklart när man tänker efter. Därför måste vi hjälpa till att fånga barns intresse för att hitta ut till naturen och dess lugn den kan ge. Som alternativ, inte att byta ut. 

Skärgårdsstiftelsen är en stor markägare i Stockholms skärgård. Hela 12% av hela Stockholms skärgård ligger i stiftelsens ägor med syfte att hålla den öppen och tillgänglig för allmänheten. 20 000 hektar vatten, 12 000 hektar mark och 2000 byggnader ägs och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen som startade för 60 år sedan. 

2016 invigdes 4 Utbildningsplatser hos Skärgårdsstiftelsen. Det var frukten av ett 3årigt projekt, med stöd från Arvsfonden, som byggde på att skapa Utbildningsplatser för elever i grund- och grundsärskolan. Målet var att möjliggöra för barn, att via skolan, få chans att upptäcka den vackra och känsliga skärgårdsnaturen under ett dagbesök. Till Utbildningsplatserna skapades lärarhandledning, skyltar, stigar och aktiviteter kopplade till kursplanemålen, allt för att tillgodose pedagogens behov av stöd. För om inte läraren känner sig trygg blir besöket högst sannolikt inte av. Besöket är såklart kostnadsfritt och fokuserar på att undersöka det känsliga innanhavet Östersjön.

Utbildningsplats Gålö. Camilla Nylander med elever åk 6.
Foto: Bosse Lind

Många barn och unga som har fått komma ut till Utbildningsplatserna har reflekterat över att det är lugnande, luktar gott, är skönt och att de har roligt samtidigt som de lär sig massor. Eleverna säger att besöket befäster kunskapen de hämtar från böcker och internet. De flesta vill komma tillbaka med kompisar eller familj och visa upp ”sitt” nya ställe. Många upplever matsäcken som det bästa under dagen och att få sitta på klippor och kika ut över blått hav. Det är också målet från Skärgårdsstiftelsens, att visa på rekreationsytor och platser för återhämtning och upplevelser – att få nya skärgårdsvänner.

Utbildningsplats Gålö. Lisa Lundin med elever åk 6. Mediterar.
Foto: Bosse Lind

Ett av mina bästa minnen från projekttiden är när ett helt lass med barn från Vällingby formligen väller ut ur bussen och ivrigt frågar: Är vi här nu? Är vi i skärgården nu? Är det så här det ser ut i skärgården?” – säger projektledare Sandra Löfgren. Vidare under dagen far elever omkring mellan håvar som är blöta och fulla med tång, klippor varma av sol och korv med bröd. ”- Efter en stund lägger sig dock lugnet och jag får syn på några elever som satt sig ner platt på rumpan och bara tittar ut över havet – de säger inget, gör inget utan bara sitter där och jag ser hur axlarna åker ner. Då vet jag att vi lyckats

De skolor som vill åka ut till någon av Skärgårdsstiftelsens Utbildningsplatser mailar helt enkelt till kansliet@skargardsstiftelsen.se så sköts bokningen därifrån. Det är lätt, gratis och kul! Om skolan vill chartra buss till och från Utbildningsplatsen kan man dessutom söka Resebidraget. Det gör att skolan bara betalar 25% av den totala resekostnaden och Skärgårdsstiftelsen tar resten med hjälp av bidrag från Skärgårdsanslaget, Region Stockholm. 

Skärgårdsstiftelsens hälsar välkommen till våra 4 Utbildningsplatser med förhoppning om att skapa många nya Skärgårdsvänner och Östersjöbeskyddare. 

Läs mer på: https://skargardsstiftelsen.se/besoksinformation/utbildningsplatser/ 

För att stötta Skärgårdsstiftelsens arbete kan du bli Skärgårdsvän, ge en gåva eller ge bort ett Skärgårdsvänskap till någon i present. Alla bidrag är viktiga för Skärgårdsstiftelsens fortsatta arbete.

Hjälp till och stöd oss: https://skargardsstiftelsen.se/stod-oss/