Denna artikel innehåller reklam

Att gå på jobbintervju kan vara både kul och nervöst, vi har intervjuat Sara Nyström, kroppsspråksexpert och mental tränare, för att få tips på vad man ska tänka på för att nå framgång.

Vilka kroppsspråkspositioner är bra för en jobbintervju?

Det finns flera olika saker att tänka på vad gäller kroppsspråk när vi vill skapa god kontakt med en annan person. De allra viktigaste är att le, ha god ögonkontakt och att visa handlederna. Gör vi dessa tre har vi ett mycket bra utgångsläge och har visat för intervjuaren att vi är välvilliga och öppna som personer, vilket i sin tur skapar förtroende och bygger relationen. 

Några andra saker man kan tänka på är att rikta kroppen mot personen man pratar med och att ha en rak hållning för att visa självförtroende. Lutar du dig dessutom mellan varven lite lätt framåt och gestikulerar när du pratar visar du också att du är intresserad och engagerad.

Röstläge – vad ska jag tänka på?

När det kommer till rösten så bör man tänka på att försöka tala så naturligt som möjligt, så som man gör till vardags. Om vi är nervösa och känner oss pressade är det lätt att vi går upp lite i röstläge och tenderar att prata snabbare än vanligt. Genom att ta några djupa andetag och landa kan vi komma ner i varv och på så vis undvika att ge intrycket av att vara stressade och oroliga.

Något annat att bära med sig är att spegla den andra personen, dels i kroppsspråk vilket vi återkommer till, men även när det gäller rösten. Om den andra personen pratar snabbt och ljust eller långsamt och mörkt kan det vara värt att på ett subtilt sätt ta efter personens sätt att prata för att på ett omedvetet plan skapa förtroende hos intervjuaren.

Vilket är det bästa handslaget?

Många har fått lära sig att ett ordentligt handslag är av stor vikt när man ska göra ett gott intryck. Mycket ligger i det, men även om många kan vara rädda för ett mesigt eller för hårt handslag är det faktiskt inte så avgörande som man kan tro. Det viktiga är att få till det vertikala handslaget där bådas handryggar pekar rakt ut åt varsin sida, vilket är ett jämlikt handslag. En handrygg som pekar nedåt golvet signalerar nämligen underlägsenhet och en handrygg som pekar uppåt i handslaget indikerar överlägsenhet. Huruvida det sedan är ett hårt eller lätt handslag spelar mindre roll, där bör man snarare se till att matcha trycket så mycket det går för att skapa en omedveten känsla av likhet hos den andre. Här bör män som vet med sig att de har hårda nypor tänka sig för lite extra när de skakar hand med en kvinnlig intervjuare, eftersom kvinnor allt som oftast har ett lite lättare handslag. 

Vad bör jag undvika? 

Saker som du absolut inte bör göra under en intervju är att titta ner i golvet eller undvika ögonkontakt eller att sitta med dålig hållning då det signalerar en känsla av osäkerhet. Sitt inte heller med kroppen bortvänd från den du pratar med då det inte skapar kontakt. 

Andra saker att undvika är att sitta och fingra på ett föremål: mobilen, en penna, en hårslinga eller liknande. Sitt inte heller och luta huvudet i handen eller med armarna i kors, det kan framstå som både oartigt och ointresserat. Att ha armarna i kors kan också vara ett sätt att stänga av själva kontaktskapandet. 

Om flera personer sitter med på intervjun – hur hanterar jag det på bästa sätt?

Även om inte alla i rummet pratar lika mycket eller ställer frågor är det viktigt att de känner sig delaktiga och inkluderade. Det är därför viktigt att le och ha ögonkontakt med alla när du pratar. Låt ibland blicken vandra till de andra som befinner sig i rummet. Det inger inte bara en känsla av delaktighet hos intervjuarna utan visar även på din egen emotionella intelligens.

Hur skapar jag god kontakt med intervjuaren? 

Som vi tidigare var inne på när det gäller röstläge, är det en god idé att spegla personen man pratar med. Inte på ett exakt följa-John-sätt, utan lite mer subtilt. Det kan till exempel handla om att sätta sig i en liknande ställning som den andre och att tala med samma röstläge och tempo. Här kan det vara befogat att frångå tidigare avrådan från att sitta med korsade armar. Om den som intervjuar dig sitter med korsade armar kan det faktiskt vara okej att göra det! Genom att spegla den som intervjuar dig bygger du nämligen relationen med honom eller henne på det omedvetna planet. I det undermedvetna kommer det att kännas som om ni förstår varandra bättre. Testa gärna att spegla en kompis så får du se!

Hur förbereder jag mig på bästa sätt?

Öva dig inför intervjun med en kompis och förbered dig med svar på frågor du kan tänkas få. Kroppsspråk kan man egentligen inte riktigt lära in på samma sätt. För att det ska upplevas som autentiskt måste det komma inifrån. Därför är det också viktigt att arbeta med mindset och positiv energi, vilka får en automatisk effekt på ditt kroppsspråk. Ta en stund innan intervjun för att peppa dig själv framför spegeln, prata med någon som gör dig glad, träna eller lyssna på hög musik som ger dig positiv energi – den energin kommer sedan att spegla sig icke-verbalt under intervjun. Ett annat gott råd är att du, liksom elitidrottare inför tävlingar, förbereder dig mentalt. Slut ögonen och se intervjun utspelas för ditt inre – hur fantastiskt bra det går! Ju mer du involverar de fem sinnena, desto bättre. Våra sinnen är hjärnans språk och med hjälp av dessa kan vi skapa oss framtida minnen av hur det gick. Att det fungerar så väl beror på att hjärnan inte kan skilja på faktiska minnen och de så kallade framtida minnen du själv skapat.

Vill du lära dig mer om kroppsspråk och hur du kan använda det även i andra sammanhang? Läs mer på impactpro.se. Läs gärna även våra andra spännande intervjuer med Sara här:

https://housemagazine.se/konsten-att-lasa-andra-manniskor/ 

https://housemagazine.se/4-sekunder-kan-oka-din-forsaljning/ 

https://housemagazine.se/sa-lyckas-du-med-dina-digitala-moten-7-satt-att-oka-din-sociala-kompetens-online/