Denna artikel innehåller reklam

Har du obehagliga känslor i benen och sover du dåligt? Då kan du ha den kroniska neurologiska folksjukdomen WED/RLS Willis-Ekbom Disease eller Restless Legs Syndrom. Upp till 10 procent av befolkningen kan vara drabbad och 1/3 behöver läkemedelsbehandling för en bra livskvalitet. WED/RLS är för de flesta okänt.

Drabbade uppvisar oftast följande symtom:

– Obehagen, parestesierna, känns djupt inne i smalbenen, och medför ett oemotståndligt tvång att röra kroppsdelen, som oftast ger direkt och kortvarig symtomlindring.

– Andra kroppsdelar som armar, fötter, händer och lår kan drabbas i ett senare skede.

– Symtomen brukar beskrivas som brännande, bubblande, domnande, hettande, krypande, obehagliga, pirrande, sovande och stickande. Många har även smärta i symtombilden.

– Obehagen är svårare vid vila och stillhet och reduceras vid aktiviteter och rörelse i drabbade kroppsdelar. Obehagen kommer direkt tillbaks när rörelsen upphör.

  • Obehagen är mest frekventa under kväll och natt – speciellt i liggande läge.

Kunskapen om WED/RLS är bland såväl allmänhet som medicinsk personal än så länge dålig.

– Vill du veta mer om WED/RLS?

– Vill du veta hur du kan minimera dina symtom och få ett liv med bättre livskvalitet?

– Vill du få tips inför läkarbesöket?

– Vill du veta mer om hur olika läkemedel på verkar din sjukdom?

Då ska du köpa den helt nya boken ”Livskvalitet trots rastlösa ben och dålig sömn” som är skriven av tre internationella WED/RLS-specialister.

Medlemmar i WED- Förbundet får 100 kronor i rabatt.

www.wedforbundet.se finns information om symtom, diagnos och behandling av sjukdomen. Ju mer du som drabbad känner till din sjukdom, desto bättre förstår du situationen och kan se till att ditt besök hos doktorn blir framgångsrikt.