Ett besök på Gamla Uppsala museum blir en tidsresa du inte glömmer. Få närkontakt med det väl bevarade kulturarvet och njut av ett fantastiskt friluftsområde.

Gamla Uppsala är en av Sveriges mest betydande historiska platser. Området rymmer bland annat de tre kungshögarna som länge tillskrevs de gamla hednagudarna. Flera utgrävningar har gjorts i Gamla Uppsala genom århundradena, inklusive under de senaste åren.

– Det är långtifrån färdigforskat och färdigutgrävt kring Gamla Uppsala. De senaste utgrävningarna har genererat helt nya berättelser kring den här platsen, det är fantastiskt och folk kommer hit spontant för att ta del av det nya. 

Augmented reality

Linda Klementsson är platschef för Gamla Uppsala museum, och liksom sina kollegor på museet utbildad arkeolog. I deras arbete ingår att förmedla berättelserna från förr på ett pedagogiskt och roligt sätt. Man arbetar mycket med ny teknik, såväl AR – augmented reality – som VR – virtual reality, som en del i museiupplevelsen.

Ett besök på Gamla Uppsala museum kan se ut på olika sätt. Här finns ett vackert friluftsområde att ströva i; många kommer bara för att uppleva platsen. För en ökad förståelse och nyckel till platsens historia besöker man museet och gör en tidsresa med VR-glasögon. Många kommer tillbaka, flera gånger. 

På mångas bucket list

 – Ett besök kan ta allt från en halvtimme till en halv dag. Man ser inte allt första gången. Men på en halvtimme kan man få en visning och förstå Gamla Uppsalas historia. En del vill gå härifrån fullärda, många vill checka av besöket på sin bucket list. 

Vad alla får med sig från besöket är kunskap om hur vi arkeologer arbetar och varför det är viktigt att bevara våra kulturarv som är allas våra gemensamma. Vi är unika i Sverige med våra väldigt strikta forminneslagar.

Vikingaskola

Uppsala Gamla museum har öppet året runt och kalendariet är fullt av olika aktiviteter för att så många som möjligt ska kunna ta del av verksamheten. Närmast väntar sommarsäsongen med den uppskattade Vikingaskolan med bland annat pilbågsskytte, arkeologskola och högbestigningar på schemat. 

Leave a Reply