Med utställningen Female traces vill Möbeldesignmuseum lyfta fram kvinnor som upphovspersoner till några av möbelvärldens mest uppmärksammade möbler.

 

Sedan några år driver Kersti Sandin och Lars Bülow det superintressanta Möbeldesignmuseum i Frihamnen i Stockholm. Hit kommer studenter, forskare och intresserad allmänhet och tar del av samlingarna. Möbeldesignmuseums samlingar representerar i dag över tre hundra formgivare, nordiska och internationella. Sextio av dem är kvinnor, vilket innebär att endast tjugo procent av samlingens föremål är ritade av kvinnliga designers. Det är inte tillfredsställande, men det är tyvärr så verkligheten ser ut, såväl den historiska som den nutida. I dag är sjuttiosex procent av Sveriges yrkesverksamma möbelformgivare män, trots att majoriteten av studenterna på designutbildningarna är kvinnor.

Med utställningen Female traces vill Möbeldesignmuseum lyfta fram kvinnor som upphovspersoner till några av möbelvärldens mest uppmärksammade möbler.

– Vi presenterar sextio kvinnliga möbelformgivare, från de tidiga pionjärerna till dagens unga yrkesutövare. Genom utställningen vill vi visa på den kreativitet, kunskap och styrka som har funnits och finns hos kvinnliga designers. Några har blivit lysande stjärnor på den internationella designscenen, medan andra hamnat i skuggan av manliga samarbetspartners. Med utställning och ett kommande seminarium hoppas vi kunna bidra till en diskussion om förutsättningarna för en mer jämställd design- och möbelmarknad, säger Lars Sandin och Kersti Bülow.

Leave a Reply